Szkolenia uprawniające do wystawiania certyfikatów


Szkolenia uprawniające do wystawiania certyfikatów
Obowiązek posiadania certyfikatu energetycznego dla budynków sprawił, że od nowego roku wzrosło zapotrzebowanie na osoby posiadające uprawnienia do wystawiania świadectw energetycznych.

Przewidywana nowelizacja w Prawie budowlanym, zakładająca obowiązek posiadania paszportu energetycznego pod groźbą kary finansowej, lub niemożnością sfinalizowania transakcji, sprawi, że zapotrzebowanie na takich ekspertów wzrośnie. I choć koszty uzyskania certyfikatu energetycznego nie są niskie, każdy właściciel budynku lub inwestor, będzie zobowiązany do zatrudnienia osoby, która wykona audyt energetyczny budynku i wystawi świadectwo energetyczne.

Dlatego też szkolenia i kursy, po których można nabyć prawo do wystawiana certyfikatów energetycznych cieszą się niesłabnącą popularnością. Oferty takich kursów można bez problemu znaleźć w Internecie. I choć koszt takiego kursu wynosi ponad 1000 zł, może on szybko zwrócić się.

Jednak poszukując kursu przez Internet, należy zwrócić uwagę, czy firma szkoląca osoby ubiegające się o uprawienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków spełnia odpowiednie wymagania stawiane przez Ministra Infrastruktury.

Przede wszystkim kurs taki powinien składać się z części teoretycznej oraz z części praktycznej, a czas trwania takiego szkolenia nie może być krótszy niż 50 godzin, przy czym część praktyczna nie może trwać mniej niż 8 godzin. Część teoretyczna kursu musi realizować tematy wyznaczone przez Ministra, natomiast część praktyczna musi składać się z ćwiczeń praktycznych, których celem jest nabycie umiejętności sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej.

Każde takie szkolenie powinno kończyć się samodzielnym sporządzeniem przez uczestnika świadectwa charakterystyki energetycznej oraz oceną poprawności jego wykonania, w szczególności pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków różnego typu, oraz sposobu sporządzania i wzoru świadectw ich charakterystyki energetycznej.

Każda osoba, która ukończyła taki kurs powinna otrzymać zaświadczenie o jego ukończeniu.

Powiązane artykuły