Kotły CO, na paliwa stałe


Kotły CO, na paliwa stałe
Wzrost cen oleju opałowego i gazu przczynił się do zwiększenia zainteresowania kotłami na paliwa stałe. Paliwa stałe to węgiel kamienny w każdej postaci z wyjątkiem pyłu węglowego, drewno, pelet, brykiety. Ciekawym rozwiązanim są również kotły na biomasę.

Da zakupu tego rodzaju kotła zachęca równiż atrakcyjna cena. Do najtańszych należą kotły ze spalaniem gónym. Podczas spalanie powietrze jest doprowadzane do całości paliwa. Poprzez ograniczenie ciągu kominowego z pomocą regultora uzyskuje się wydłużenie procesu spalania. Temperatura spalin jest zawsze wysoka i dzięki temu nie ma problemów z ciągiem kominowym. Minusem tych kotłów jest to iż w spalinach, które opuszczają kocioł znajduje się duża ilość jeszcze nie spalonego węgla. To obniża sprawnoość kotła. Kotły te w lepszym stopniu są odpowniednie do spalania węgla niż drewna. Do spalania drewna znacznie bardziej nadają się kotły ze spalaniem dolnym. Posiadają one ruchomy lub stały ruszt. Spalanie odbywa się w część tylnej komory zasypowej, jednak system spalania jest nowocześniejszy. Spaliny przeplywają bowiem do drugiego ciągu spalinowego, tam są dopalane, efektem tego jest wysoka sprawność kotła.

Powiązane artykuły